CURRICULUM VITAE

Namn:                       Hans Ekander

Födelsedatum:         1957-10-05

Adress:                     Ljungåsvägen 1 B, 296 38 Åhus, Tel. + 46 44 24 23 25, Mob +46 708 303813

Familj:                     Gift med Åse, 1 barn

Språk:                       Svenska, Engelska flytande, En del Franska

Utbildning:               KTH, Stockholm, Teknologie Licentiat, Tillämpad mekanik, 1984-89

                                 Chalmers, Göteborg, Civil Ingenjör, Maskin, 1976-81

                                 Bergaskolan, Eslöv, Tekniskt gymnasium, Maskin, 1973-76

Anställningar:           Willmanco AB (egenföretagare), Åhus, Feb 2003-
                                   Uppdrag: 
                                      - ThyssenKrupp Marine Systems AB, Chef Huvudplanering &
                                        Utveckling av Projektkontor, apr 2012 till sep 2013
                                      - Kockums AB, Avdelningschef, sep 2011 – apr 2012
                                      - Kockums AB, Sektionschef, dec 2010 – aug 2011
                                      - ABB High Voltage Cables AB, Utveckling, apr 2010 – dec 2010
                                      - Nolato Medevo/Meditech, Projektledare, aug 2008 – maj 2010
                                      - Motoman Robotics, Organisationsutveckling, jun 2008 – dec 2009
                                      - Alstom Power, Teknisk utveckling, apr 2007 - sep 2008
                                      - AssaAbloy Entrance Systems, R&D Director, maj 2007 - dec 2007
                                      - Kockums AB, Processutveckling, maj 2007 – apr 2008
                                      - Kockums AB, Avdelningschef, aug 2006 - mar 2007
                                      - Kockums AB, Organisationsutveckling, apr 2006 - jun 2006
                                      - IDO Bathroom Ltd, Projektledare, nov 2005 - feb 2006
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare, juni 2005 - apr 2007
                                      - Ifö Sanitär AB, Projektledare, juni 2004 - feb 2006
                                      - ABB Power Technologies AB, Projektledare, okt 2003 - sep 2005
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare, juni 2003 - april 2004
                                      - Gislaved Gummi AB, Fabrikschef, feb - maj 2003

                                 Ifö Sanitär AB, Bromölla, sep 2001 - jan 2003,
                                      - Utvecklingschef

                                 Ekander Konsult AB (egenföretagare), Åhus, feb 1998-aug 2001.
                                    Exempel på uppdrag:
                                      - Nolato Mobile AB, Chef Beredning, 1 år
                                      - Trelleborg Industri AB, BU F&F, Utvecklingschef, 1 år
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare
                                      - Nolato Mobile AB, Projektledare
                                      - ABB High Voltage Cables AB, Projektledare

                                 Valeo Engine Cooling AB, Sölvesborg, jun 1997 - jan 1998
                                      - Fabrikschef , aug 1997 - no. 1997

                                 Adtranz Sweden AB/ABB Traction AB, Helsingborg, jan 1994 - maj 1997
                                      - Platschef Boggidivisionen, Koncernansvar: Utveckling av
                                        boggier för fordon med vagnslutning, sep 1996 - feb 1997
                                      - Konstruktionschef Mekanikdivisionen, nov 1994 - aug 1996
                                      - Chef Konstruktionskontoret Broms- och Tryckluftsystem,
                                         jan 1994 - okt 1994.

                                 ABB High Voltage Cables AB, Karlskrona, , jan 1993 - jan 1994.
                                     
- Försäljningsingenjör, Marknadsavdelningen Sjökabelprojekt

                                 ABB Corporate Research / ASEA Research, Västerås,  jan 1982 - dec 1992
                                      - Chef, Avd. för Värme- & Strömningsteknik, sep 1984 - dec 1992.
                                      - Laboratorieingenjör, Avd. för Värme- och Strömningsteknik,
                                         jan 1982 -  aug 1984.

Utlandstjänst:        Forskningsprojekt vid MIT, Cambridge, Mass., USA, aug - dec 1987.

Publikationer:        H. Ekander and A. V. Johansson, An improved Algebraic Reynolds
    Stress model and application to curved and rotating channel
    flows, Seventh symposium on turbulent shear flows,
    Stanford University, 21-23 aug 1989.

                              R. Alvinsson, H. Ekander, "A Method to Predict Temperature Rises
    of Gas Insulated Substations", Gas Insulated Substations
    Technology and Practice, Pergamon Press, 1986.

                              H. Ekander, R. Alvinsson, "Temperature Transients in CGI-Cables
    Laid in Air", Cigré Symposium, Brussels, 1985.

Förtroendeuppdrag:       

                               Styrelseordförande, Mårten Gås, Ekonomisk förening, Åhus,
     Sweden, 2006 -2007

                               Styrelsemedlem, Mårten Gås, Ekonomisk förening, Åhus,
     Sweden, 2003 -2005

     Ordförande i NUTEKs ramprogram för “Tillämpad Strömnings-
     mekanik”, 1990 - 1992

                               Medlem av NUTEKs expertgrupp för “Energirelaterad Industriell
    Strömningsmekanik”, 1985 - 1990

Patent:                  "Insulated electric cable", patentägare ABB

                               "Method of reducing lining wear", patentägare ABB

                               "A device for limitation of a flow through a density lock for a
     nuclear reactor", patentägare: ABB / Westinghouse

                                                                    Tillbaka