Willmanco AB är ett konsultföretag
som drivs av mig, Hans Ekander.

 

Lago Willmanco är en sjö vid foten
av Anderna i närheten av Esquel i
Argentina. Den har givit oförglömliga
minnen och har därför fått ge namn
åt mitt företag.