Genom Willmanco AB verkar jag för att hjälpa företag att uppnå sina utvecklingsmål.

Mina uppdrag har främst handlat om att:

  • Leda utvecklingsprojekt (organisation, process, teknologier, produkter…)
     
  • Under begränsad tidsperiod leda linjefunktioner mot uppsatta mål.