Hans Ekander, född 1957:       

  • gift med Åse, far till Nils
  • Civ.Ing. Chalmers Maskin 1981, Tekn.Lic. KTH Tillämpad Mekanik 1989
  • detaljer återfinns i mitt CV

Mina erfarenheter:

  • bygger på ca 35 års verksamhet inom tillverkningsindustrin.
  • har tyngdpunkt inom R&D, produktutveckling och produktion.

Jag strävar mot att:

  • medverka till att uppnå saker som har mening för såväl företag som individer.
  • dra mitt strå till stacken för att trygga en långsiktigt lönsam tillverkningsindustri.