CURRICULUM VITAE

Namn:                     Hans Ekander

Födelsedatum:         1957-10-05

Adress:                    Ljungåsvägen 1 B, 296 38 Åhus, Mob +46 708 303813

Familj:                    Gift med Åse, 1 barn

Språk:                     Svenska, Engelska flytande, En del Franska

Utbildning:              KTH, Stockholm, Teknologie Licentiat, Tillämpad mekanik, 1984-89

                              Chalmers, Göteborg, Civil Ingenjör, Maskin, 1976-81

                              Bergaskolan, Eslöv, Tekniskt gymnasium, Maskin, 1973-76

Anställningar:          Willmanco AB (egenföretagare), Åhus, 2003-
                                   Uppdrag: 
                                      - NKT High Voltage Cables AB, R&D, 2019-
                                      - Hjalmarssons AB, Processutveckling, 2019
                                      - NKT High Voltage Cables AB, R&D, 2017
                                      - IV Group AB, Projektledare, 2016-
                                      - Saab Kockums AB, Process utveckling, 2016
                                      - Alstom Power AB, Produkt utveckling, 2014 - 2016
                                      - ThyssenKrupp Marine Systems AB, Chef Huvudplanering &
                                        Utveckling av Projektkontor, 2012 - 2013
                                      - Kockums AB, Avdelningschef, 2011 – 2012
                                      - Kockums AB, Sektionschef, 2010 – 2011
                                      - ABB High Voltage Cables AB, Utveckling, 2010 – 2010
                                      - Nolato Medevo/Meditech, Projektledare, 2008 – 2010
                                      - Motoman Robotics, Organisationsutveckling, 2008 – 2009
                                      - Alstom Power, Teknisk utveckling, 2007 - 2008
                                      - AssaAbloy Entrance Systems, R&D Director, 2007
                                      - Kockums AB, Processutveckling, 2007 –2008
                                      - Kockums AB, Avdelningschef, 2006 - 2007
                                      - Kockums AB, Organisationsutveckling, 2006 - 2006
                                      - IDO Bathroom Ltd, Projektledare, 2005 - 2006
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare, 2005 - 2007
                                      - Ifö Sanitär AB, Projektledare, 2004 - 2006
                                      - ABB Power Technologies AB, Projektledare, 2003 - 2005
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare, 2003 - 2004
                                      - Gislaved Gummi AB, Fabrikschef, 2003

                               Ifö Sanitär AB, Bromölla, 2001 - 2002,
                                      - Utvecklingschef

                               Ekander Konsult AB (egenföretagare), Åhus, 1998- 2001.
                                    Exempel på uppdrag:
                                      - Nolato Mobile AB, Chef Beredning, 1 år
                                      - Trelleborg Industri AB, BU F&F, Utvecklingschef, 1 år
                                      - Gislaved Gummi AB, Projektledare
                                      - Nolato Mobile AB, Projektledare
                                      - ABB High Voltage Cables AB, Projektledare

                               Valeo Engine Cooling AB, Sölvesborg, 1997
                                      - Fabrikschef

                               Adtranz Sweden AB/ABB Traction AB, Helsingborg, 1994 - 1997
                                      - Platschef Boggidivisionen, Koncernansvar: Utveckling av
                                        boggier för fordon med vagnslutning
                                      - Konstruktionschef Mekanikdivisionen
                                      - Chef Konstruktionskontoret Broms- och Tryckluftsystem

                               ABB High Voltage Cables AB, Karlskrona, , 1993
                                      - Försäljningsingenjör, Marknadsavdelningen Sjökabelprojekt

                               ABB Corporate Research / ASEA Research, Västerås,  1982 - 1992
                                      - Chef, Avd. för Värme- & Strömningsteknik
                                      - Laboratorieingenjör, Avd. för Värme- och Strömningsteknik

Utlandstjänst:       Forskningsprojekt vid MIT, Cambridge, Mass., USA, 1987.

Publikationer:       H. Ekander and A. V. Johansson, An improved Algebraic Reynolds
    Stress model and application to curved and rotating channel
    flows, Seventh symposium on turbulent shear flows,
    Stanford University, 21-23 aug 1989.

                           R. Alvinsson, H. Ekander, "A Method to Predict Temperature Rises
    of Gas Insulated Substations", Gas Insulated Substations
    Technology and Practice, Pergamon Press, 1986.

                           H. Ekander, R. Alvinsson, "Temperature Transients in CGI-Cables
    Laid in Air", Cigré Symposium, Brussels, 1985.

Förtroendeuppdrag:       

                           Styrelseordförande, Mårten Gås, Ekonomisk förening, Åhus,
   Sweden, 2006 -2007

                           Styrelsemedlem, Mårten Gås, Ekonomisk förening, Åhus,
   Sweden, 2003 -2005

    Ordförande i NUTEKs ramprogram för “Tillämpad Strömnings-
    mekanik”, 1990 – 1992

                           Medlem av NUTEKs expertgrupp för “Energirelaterad Industriell
    Strömningsmekanik”, 1985 - 1990

 

Patent:                "Insulated electric cable", patentägare ABB

                           "Method of reducing lining wear", patentägare ABB

                           "A device for limitation of a flow through a density lock for a
    nuclear reactor", patentägare: ABB / Westinghouse

                                                                    Tillbaka